ERP Løsning

Optimering af Produktionsenheder Med ERP

En ERP Løsning (Enterprise Resource Planning) er ikke kun et værktøj til, at automatisere forretningsprocesser og deres underliggende transaktionsdata, men også en metode til at strømline og forbedre driftseffektiviteten af disse forretningsprocesser. Fremstilling er faktisk en forretningsproces, hvor brugen af en ERP Løsningning kan være kritisk. Lad os gennemgå, hvordan brugen af ERP-systemer bidrager til at forbedre produktiviteten når det kommer til produktionsenheder.

Data- og beslutningsintegration

ERP-systemer dækker typisk alle forretningsprocesser i en virksomhed. Det siger måske sig selv, at den største indvirkning ved, at implementere ERP, ligger i integrationen af information. En sådan integration er kritisk, når det kommer til en virksomheds overlevelse og succes. Beslutninger er nemlig utroligt afhængige af tid og ressourcer. Enhver ændring eller indflydelse fra de interne (kontrollerbare) og eksterne (ukontrollable) faktorer, kan påvirke en beslutning. Ved at have alle de nødvendige oplysninger tilgængelige med et klik på en knap, kan man altså i høj grad forbedre effektiviteten af den tids- og ressourcekritiske beslutningstagning. Den slags beslutninger, selv om de tages på forskellige niveauer af forskellige afdelinger, vil stadig være sammenhængende, og flytte organisationen i samme retning.

Implementering af Visionen

En virksomhed handler mindst lige så meget om ”i morgen” som den handler om ”i dag”. Derfor er det vigtigt for os, at planlægge ting, så meget på forhånd som muligt. ERP-systemer kan hjælpe os med, at opgradere data til fakta, fakta til information, og information til indsigt. Disse indsigter kan vi bruge til at pejle os ind på vores vision, hvilket er vigtigt for vores succes. Et ERP-system kan også give andre kompetencer og fordele når det kommer til analyse. Vi kan bruge rapporter og grafiske oversigter, baseret på millioner af de lagrede data, til at udforme planer, der kan hjælpe os med, at se den daglige forretningsdrift i real-tid. Denne kapacitet er utrolig brugbar for produktionsenhederne.

Organisationsstyring

En ting, som ERP understøtter, og faktisk understøtter rigtig godt, er operationel ledelse. Vi kan bruge informationen fra ERP-systemer til at optimere vores produktionsaktiviteter. Ved hjælp af ERP-systemer kan vi tilrette opgaver og hvilke mennesker der varetager dem, baseret på den viden, som systemerne indsamler for os. På den måde, kan vi producere mere, på kortere tid. Det siger sig selv – ved at udstyr den bedste person med det rette værktøj, får du de bedste resultater.

Reduktion af tab

På samme måde, som at vi kan forudsige krav og forsyninger, eller omdanne data til indsigt, kan vi også spore os ind på, og optimere, vores arbejdsstyrke. Det handler om at sikre, at vi overholder planer, budgetter og tidsbegrænsninger. Det kan være tidskrævende at måtte skubbe deadlines eller lave om i planer, så der er allerede meget at spare her. Men en endnu større fordel ved, at implementere ERP, er den direkte reduktion af tab. Når vi bruger ERP til, at optimere vores produktionskapacitet, bruger vi vores værktøjer, mennesker og ressourcer på måder, som kan hjælpe os med at forudsige og undgå tab.